Gud vill att vi vilar

Alla blir vi någon gång i livet utom oss av oro. Då den dagliga stressen blir ohanterbar vill vi gärna fly. Vi vill säga upp oss från jobbet, avsluta relationer, gå ur kyrkan, flytta från grannskapet eller någon annan svår situation. Vi ger upp inför utsikterna att lyckas förändra den problematiska situation vi befinner oss i. Vi beslutar oss för att bryta upp och gå vidare. Var som helst vore bättre än där vi är.


Vad har Bibeln att säga oss om hur vi skall handskas med stress?

Hur skall vi reagera då vår mänskliga natur ropar till oss att ge upp och fly?Gud har en kraftfull sanning för oss. Att slåss mot dessa situationer är inte en av Gud rekommen-derad strategi. I stället vill Gud att vi vilar. Vila i tro på att Gud har planer.

Gud säger: ”Lugn! Besinna att jag är Gud, upphöjd över folken, upphöjd över jorden.” (Ps 46: 11)

För aposteln Petrus betydde det att vägra bära bördor som Gud inte menar att vi skall bära. ”..och kasta alla era bördor på Honom ty Han sörjer för er” (1Petr 5:7).

Jesus beskrev det som en sinnesfrid som vi både finner och får ta emot då vi ägnar tid till att ta emot Hans undervisning. ”Kom till mig, alla ni som är tyngda av bördor; jag skall skänka er vila. Tag på er mitt ok och lär av mig som har ett milt och ödmjukt hjärta, så skall ni finna vila för er själ. Mitt ok är skonsamt och min börda är lätt” (Matt 11:28-30).

Vår mänskliga instinkt säger åt oss att fly. Gud kallar oss att söka oss närmare, till en närmare gemenskap och att studera Guds Ord. Ja, att observera Guds Ord.


Mest av allt vill Gud att vi lär känna Gud, Guds absoluta godhet lika väl som Guds plan för oss. -”Dig, HERRE, tillhör storhet och makt, härlighet och glans och majestät, ja, allt vad i himlen och på jorden är. Ditt, o HERRE, är riket, och du har upphöjt dig till ett huvud över allt(1Krön 29:11).

Jag vet vilka tankar jag har för er, säger HERREN, nämligen fridens tankar och inte ofärdens för att ge er en framtid och ett hopp(Jer 29:11).

Guds stora och trofasta kärlek till oss. -”och att Kristus genom tron skall bo i era hjärtan och ni skall bli rotade och grundade i kärleken. Ni skall då tillsammans med alla de heliga kunna förstå bredden och längden och höjden och djupet och lära känna Kristi kärlek, som går långt utöver vad någon kan förstå. Så skall ni bli helt uppfyllda av all Guds fullhet” (Ef 3:17-19).

Vi kommer att växa i tro.

Vår tro kommer att växa.

Vår tillit kommer att växa så att vi inte reagerar med vår mänskliga natur som säger: Nu sticker jag!


Vår oro behöver inte bli till nöd. Vår oro behöver inte leda till att vi vill ge upp och fly. Med en säker kunskap om vår Himmelske Fader och en stabil tro på Hans omsorg kommer vi att kunna utstå de värsta av svårigheter med tålamod och självbehärskning.

-”Andens frukt däremot är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet och självbehärskning.” (Gal 5:22-23).

Tillika med genuin förtröstan.

-”Lev inte för pengar, utan nöj er med vad ni har. Gud har själv sagt: Jag skall aldrig lämna dig eller överge dig. Därför kan vi frimodigt säga: Herren är min hjälpare, jag skall inte frukta. Vad kan en människa göra mig?” (Hebr 13:6).


Det är vårt privilegium som Guds barn!


Gud kallar oss till att vila i Honom!

Gud tar fullt ansvar för oss.

Gör er därför inte bekymmer och fråga inte: Vad skall vi äta? eller: Vad skall vi dricka? eller: Vad skall vi klä oss med? Efter allt detta söker hedningarna, men er himmelske Fader vet att ni behöver allt detta. Nej, sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så skall ni få allt det andra också. Gör er alltså inte bekymmer för morgondagen. Den skall själv bära sitt bekymmer. Var dag har nog av sin egen plåga (Matt 6:31-34).

Tillbaka